Dialog EXE / eBillett

Billettsalg i alle kanaler

Dialog EXE / eBillett

Billettsalg i alle kanaler

Vi er en partner som gjennom våre produkter og service bidrar gjennom hele verdikjeden knyttet til salg av billetter. I DX dyrker vi nysgjerrighet i forhold til nye teknologier og har ofte vært først ute med å ta i bruk ny teknologi våre segmenter.

Vi tilbyr blant annet:
  • forberedelse av billettsalg
  • markedsføring
  • billettsalg i alle kanaler
  • 24/7 helpdesk for billettkjøper
  • oppgjørsrutiner
  • rapportering og oppgjør til arrangører/filmbyråer/leietakere

 

Vår Stavanger-avdeling jobber i stor grad med nyutvikling og Absinthen er i så måte et perfekt hjem for oss – et bygg og et miljø som oppfordrer til å tenke ut av boksen.

 

Hjemmeside: www.dx.nowww.ebillett.no