Melvær&Co

Melvær&Co

– Hvorfor endret 144 000 nordmenn sitt syn på alkohol til sjøs?

– Hvorfor solgte en andredivisjonsspiller mer skjorter enn Messi i England en stund?

– Vi hjelper våre kunder med merkevarebygging som har effekt.

Vi skal begeistre verden med ting folk ikke har sett før!

Vi drives av å gjøre gode jobber
Ingen kunder er like, og ingen behandles likt. Vi setter oss inngående inn i utfordringene og strekker oss langt for å toppe den rette løsningen.

 

Vårt privelegium er å stå utenfor og se inn
Dermed kan vi lettere utfordre etablerte sannheter og foreslå nye innfallsvinkler. Samtidig er vi ydmyke. Vi får ofte jobbe med forretningskritiske problemstillinger. Derfor er våre anbefalinger forankret i kunnskap om kundens bransje og markedsmessige utfordringer.

 

Vi leverer tjenester innen fire kompetanseområder
• Merkevarebygging
• Strategisk design
• Reklame
• Digitale medier

 

Hjemmeside: www.m-co.no